NJOFTIM PËR STUDENTËT E SHLUJ MEDIKADENT

• Sezoni i Riprovimeve i vjeshtës në SHLUJ Medikadent do të zhvendoset në datat 18-28 gusht, si për riprovimet e vitit akademik, ashtu edhe për diplomat

• Grafiku i riprovimeve për këtë sezon të bëhet i veçantë: çdo ditë të sezonit do të ketë provim për çdo lëndë/modul

• Riprovimet do të bëhen, nga pedagogët e brendshëm

• Procesi i plotësimit të dosjeve do të mbyllet brenda dt. 1 shtator 2014-të

• SHLUJ Medikadent garanton studentët, se do t’u shërbejë me përkushtim dhe devotshmëri për t’u plotësuar çdo detyrim dhe kërkesë për mbylljen e vitit akademik 2013-2014

• Asnjë shërbim që lidhet me paisjen e studentëve me dokumentacionin mësimor nuk do të kryhet përkundrejt pagesës. Bëjnë përjashtim detyrimet që lidhen me pagesat e vitit akademik

Rektori ShLUJ Medikadent Prof. As. Dr. Fatos Harito